Đối tượng cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Quy định về đối tượng cần phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng sẽ có những thay đổi đòi hỏi doanh nghiệp nắm được để tránh xảy ra sai sót khi làm báo cáo, đảm bảo tính pháp lý khi sử dụng hóa đơn. Những thông tin được chia sẻ dưới đây sẽ phần nào giúp ích cho kế toán trong việc cập nhật xem doanh nghiệp của mình có thuộc đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hay không?

Trước hết chúng ta cần lưu ý một số vấn đề về việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

– Việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp chỉ được áp dụng đến hết ngày 31/10/2020 bởi từ ngày 01/11/2020, doanh nghiệp phải thực hiện triển khai đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 và Thông tư 68.

– Hiện tại, doanh nghiệp thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC (Thông tư này hết hiệu lực từ ngày 31/10/2020).

Doanh nghiệp cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng đúng thời hạn đã quy định (chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo).

– Nếu doanh nghiệp nằm trong đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì không phải thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý nữa.

– Việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thường xảy ra những sai sót, do đó doanh nghiệp cần cẩn thận bởi mức xử phạt hành chính sẽ dao động từ 200.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

báo cáo sử dụng hóa đơn

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC thì đối tượng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng là:

Một là những doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in, tự in có hành vi vi phạm về hóa đơn. Cụ thể đây là nhóm đối tượng những doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, gian lận thuế bằng việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, bị xử phạt đối với hành vi này. Đồng thời những doanh nghiệp có hành vi gian lận hoặc trốn thuế bị báo lên cơ quan thuế.

Hai là những doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế. Đây là nhóm đối tượng doanh nghiệp có các dấu hiệu nhận biết dưới đây và có vốn chủ quản dưới 15 tỷ đồng:

– Sở hữu, sử dụng bất hợp pháp những cơ sở vật chất như nhà máy, kho chứa hàng, xưởng sản xuất, các cửa hàng, phương tiện,…

– Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cát, sỏi, đất, đá.

– Doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng.

– Doanh nghiệp có doanh thu mà chủ các doanh nghiệp này có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột hoặc quan hệ liên kết sở hữu chéo chiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng doanh thu kinh doanh trên Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm quyết toán.

– Kê khai thuế không thực hiện đúng nội dung, thời hạn theo quy định

– Doanh nghiệp có đại diện pháp luật bị khởi tố về tội trốn thuế, tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

– Trong vòng 12 tháng, doanh nghiệp có sự thay đổi về địa chỉ kinh doanh 2 lần trở lên mà không tiến hành thông báo, kê khai và nộp thuế tại nơi đăng ký mới.

– Doanh nghiệp có những dấu hiệu không bình thường về tiêu chí đánh giá doanh nghiệp rủi ro về thuế theo quy định.

Có những cách thức nào để khai thuế qua mạng? 

Doanh nghiệp vẫn mắc phải sai sót lập hóa đơn kèm bảng kê

Trên đây là những lưu ý, mức xử phạt và đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng mà doanh nghiệp cần biết. Căn cứ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC, từ ngày 01/11/2020 toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh buộc phải chuyển sang hình thức sử dụng hóa đơn điện tử. Hy vọng doanh nghiệp đã có những thông tin cần thiết để phục vụ công việc kinh doanh thuận lợi, hiệu quả.
 

Quy định về đối tượng cần phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng sẽ có những thay đổi đòi hỏi doanh nghiệp nắm được để tránh xảy ra sai sót khi làm báo cáo, đảm bảo tính pháp lý khi sử dụng hóa đơn. Những thông tin được chia sẻ dưới đây sẽ phần nào giúp ích cho kế toán trong việc cập nhật xem doanh nghiệp của mình có thuộc đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hay không?
Trước hết chúng ta cần lưu ý một số vấn đề về việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:
– Việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp chỉ được áp dụng đến hết ngày 31/10/2020 bởi từ ngày 01/11/2020, doanh nghiệp phải thực hiện triển khai đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 và Thông tư 68.
– Hiện tại, doanh nghiệp thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC (Thông tư này hết hiệu lực từ ngày 31/10/2020).
Doanh nghiệp cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng đúng thời hạn đã quy định (chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo).
– Nếu doanh nghiệp nằm trong đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì không phải thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý nữa.
– Việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thường xảy ra những sai sót, do đó doanh nghiệp cần cẩn thận bởi mức xử phạt hành chính sẽ dao động từ 200.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC thì đối tượng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng là:
Một là những doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in, tự in có hành vi vi phạm về hóa đơn. Cụ thể đây là nhóm đối tượng những doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, gian lận thuế bằng việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, bị xử phạt đối với hành vi này. Đồng thời những doanh nghiệp có hành vi gian lận hoặc trốn thuế bị báo lên cơ quan thuế.
Hai là những doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế. Đây là nhóm đối tượng doanh nghiệp có các dấu hiệu nhận biết dưới đây và có vốn chủ quản dưới 15 tỷ đồng:
– Sở hữu, sử dụng bất hợp pháp những cơ sở vật chất như nhà máy, kho chứa hàng, xưởng sản xuất, các cửa hàng, phương tiện,…
– Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cát, sỏi, đất, đá.
– Doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng.
– Doanh nghiệp có doanh thu mà chủ các doanh nghiệp này có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột hoặc quan hệ liên kết sở hữu chéo chiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng doanh thu kinh doanh trên Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm quyết toán.
– Kê khai thuế không thực hiện đúng nội dung, thời hạn theo quy định
– Doanh nghiệp có đại diện pháp luật bị khởi tố về tội trốn thuế, tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
– Trong vòng 12 tháng, doanh nghiệp có sự thay đổi về địa chỉ kinh doanh 2 lần trở lên mà không tiến hành thông báo, kê khai và nộp thuế tại nơi đăng ký mới.
– Doanh nghiệp có những dấu hiệu không bình thường về tiêu chí đánh giá doanh nghiệp rủi ro về thuế theo quy định.
Trên đây là những lưu ý, mức xử phạt và đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng mà doanh nghiệp cần biết. Căn cứ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC, từ ngày 01/11/2020 toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh buộc phải chuyển sang hình thức sử dụng hóa đơn điện tử. Hy vọng doanh nghiệp đã có những thông tin cần thiết để phục vụ công việc kinh doanh thuận lợi, hiệu quả.
 

Related Posts