Doanh nghiệp vẫn mắc phải sai sót lập hóa đơn kèm bảng kê

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp vẫn còn thắc mắc về vấn đề xuất hóa đơn theo bảng kê. Vậy pháp luật quy định như thế nào về việc này?

Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/2018. Nghị định hướng dẫn những quy định cụ thể về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Thêm vào đó Nghị định quy định rõ, thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa kể từ ngày 01/11/2020. Như vậy, dù muốn hay không thì doanh nghiệp cũng phải hoàn thành chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

hóa đơn điện tử

Vốn đã quá quen và gắn bó với hình thức hóa đơn giấy, nên khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp đôi khi sẽ không tránh khỏi những vướng mắc gặp phải với hóa đơn điện tử. Đặc biệt, khi sử dụng hóa đơn giấy, doanh nghiệp được viết hóa đơn kèm theo bảng kê; tuy nhiên, đối với hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp vẫn còn đang gặp khó khăn trong quy định này.

https://trangtinkinhte.com/nhung-diem-can-chu-y-trong-cong-van-3200tct-kk/

Tại Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trong trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục sản phẩm, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn. Quy định này được áp dụng với hóa đơn giấy với số lượng dòng bị giới hạn.

Đối với hóa đơn điện tử, xuất kèm bảng kê, hiện nay, một số cơ quan Thuế vẫn chấp nhận hóa đơn xuất kèm bảng kê còn một số thì không. Đơn cử như Cục Thuế TP. Hà Nội đã ra Công văn số 78552/CT-TTHT ngày 28/11/2018 và Cục Thuế Bắc Ninh có Công văn số 3474/CT-TTHT ngày 08/11/2018 trong đó có nội dung: Khi lập hóa đơn điện tử doanh nghiệp không được lập bảng kê kèm theo.

Vì vậy nếu doanh nghiệp vẫn muốn sử dụng bảng kê xuất kèm hóa đơn điện tử thì nên tìm hiểu kỹ yêu cầu, gửi công văn trực tiếp đến cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp mình để nắm được thông tin chính xác, cụ thể và thực hiện theo đúng quy định.

Với những chia sẻ trên đây, hi vọng doanh nghiệp đã nắm được quy định về việc xuất hóa đơn theo bảng kê, với hóa đơn điện tử, luật pháp đã quy định về việc không xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê. Trước thời điểm chuyển giao sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, việc gặp những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện là điều không tránh khỏi, chính vì vậy, việc nắm rõ các quy định về hóa đơn điện tử sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp triển khai thuận lợi.

https://trangtinkinhte.com/

Related Posts