Có những cách thức nào để khai thuế qua mạng?

Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư 66/2016/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử, trong đó nêu rõ những cách thức khai thuế qua mạng. Đây là hành lang pháp lý vững chắc giúp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện kê khai thuế hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN.

Ba cách thức khai thuế qua mạng

Để có thể kê khai thuế qua mạng, người kê khai có thể tiến hành kê khai theo những cách thức sau:

-Thứ nhất: Khai thuế điện tử trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: người nộp thuế truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; thực hiện khai thuế trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, ký điện tử và gửi hồ sơ khai thuế điện tử cho cơ quan thuế.

– Thứ hai: Khai thuế điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ khai thuế: người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế điện tử bằng phần mềm, công cụ hỗ trợ đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan thuế; sau đó truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, ký điện tử và gửi hồ sơ khai thuế điện tử cho cơ quan thuế.

khai thuế qua mạng

– Thứ ba: Khai thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (T-VAN).

Với 03 cách thức này, doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn một hình thức phù hợp nhất với doanh nghiệp mình.

Khai thuế dễ dàng, 24/7

Với cách thức khai thuế qua mạng, người kê khai có thể dễ dàng kê khai vào mọi thời điểm, mọi lúc, mọi nơi, kể cả ngày nghỉ, lễ, tết.

https://trangtinkinhte.com/doanh-nghiep-van-mac-phai-sai-sot-lap-hoa-don-kem-bang-ke/

Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử

Thông tư mới này cũng đã quy định cụ thể về thời điểm xác nhận hồ sơ khai thuế điện tử, đăng ký thuế điện tử. Cụ thể:

Đối với hồ sơ khai thuế điện tử, thời điểm xác nhận hồ sơ là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN;

Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử thời điểm xác nhận được tính là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN;

Đối với chứng từ nộp thuế điện tử thời điểm xác nhận được tính là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận chứng từ nộp thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN;

Đối với hồ sơ hoàn thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.
https://trangtinkinhte.com/

Related Posts